Powered by JoomlaGadgets

Напишано од Administrator
ITРодена во Скопје 1982. Дипломира на Архитектонскиот факултет во Скопје во 2009. Работела во архитектонското биро Бортас во период од една година. Дел е од тимот на SCArS од 2009, и во рамките на истиот е ко-автор на неколку наградени конкурсни проекти. Од 2010 е соработник во наставата на Архитектонскиот факултет во Скопје. Запишана е на постдипломски студии на Архитектонскиот факултет во Белград.